Händelsedatum:

S-01/97

Grundstötning med färjan MS Sea Wind vid Mjölkön i AB län

Passagerarfartyget MS Sea Wind hade avgått från Åbo för att gå till Stockholm. En planerad kurskorrigering verkställdes inte varpå fartyget fick grundstötning vid Mjölkön utanför Åkerberga i Stockholms skärgård.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2019