Händelsedatum:

S-49/04

Grundstötning med roro-passagerarfärjan CASINO EXPRESS utanför Holmsund

Grundstötning med roro-passagerarfärjan CASINO EXPRESS utanför Holmsund, AC län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2015