Händelsedatum:

S-03/95

Grundstötning med tankfartyget M/T Ek-Cloud vid Buskär i O län

Fartyget M/T Ek-Cloud var på väg från Hamina i Finland till Flushing i Holland med en last eldningsolja. Tankfartyget grundstötte vid Buskär i O-län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2019