Händelsedatum:

S-01/04

Kollision mellan fiskefartygen GG 149 KENYA och VY 55 LISTER i södra Östersjön

Kollision mellan fiskefartygen GG 149 KENYA (SLGR) och VY 55 LISTER (SHPB) i södra Östersjön

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2015