Händelsedatum:

S-04/96

Kollision mellan lastfartyget MENNA och lotsbåt 719 i farleden S Kapellskär

Kollision mellan lastfartyget MENNA och lotsbåt 719 i farleden söder om Kapellskär, AB län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2019