Händelsedatum:

S-01/98

Kollision mellan MT Tärnsjö och ryska MV Amur-2524 vid Strömskär

En kollision inträffade mellan MT Tärnsjö och ryska MV Amur-2524 i de s k Hjulstasvängarna väster om Strömskärs fyr i C län. Båda fartygen hade lots ombord. MV Amur fick omfattande skador medan MT Tärnsjö kunde fortsätta sin resa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2019