Händelsedatum:

S-05/98

Olycka med fiskefartyget SG 76 NETANYA i Östersjön, N Ölands Norra Grund

Fiskefartyget SG 76 Netanya bedrev fiske med flyttrål norr om Ölands Norra Grund i Östersjön. När ett annat fiskefartyg var på väg hem den 4 december fann man olja som bubblade upp på vattenytan. En sökoperation inleddes och Netanya återfanns på havsbotten på positionen för oljeutsläppet. Samtliga tre ombord har troligen drunknat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2019