Händelsedatum:

S-1/90

Lastfartyget M/S AROSANDRA:s påsegling av Tosteröbron i Strängnäs

Vid lastfartyget M/S AROSANDRAs passage av Tosteröbron, Strängnäs, kolliderade fartyget först med ledverket till det öppna svängbrospannet och därefter med det södra fasta brospannet varvid detta demolerades och dess vägbana försköts och kantrade. Fartyget höll för hög fart för att hinna komma på rätt kurs före passagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2019