Händelsedatum:

S-131/22

Mycket allvarlig sjöolycka utanför Spetsbergen, Norge

Den 14 juni 2022 gick det svenskregistrerade fartyget VIRGO på grund utanför Spetsbergen, Norge. Fartyget fick omfattande skador i samband med händelsen och en besättningsman skadades lindrigt.

Ordförande

Jenny Ferm

Utredningsledare

Björn Ramstedt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2023