Händelsedatum:

S-195/23

ROERBORG – fallolycka i Oxelösund

När en person ur besättningen skulle klättra ned för en portalkran ombord så halkade personen och föll ned på kajen. Den totala fallhöjden uppskattas till drygt elva meter. Först genom två etapper på drygt tre meter och därefter ett fall överbord på knappt fem meter. Personen skadades i fallet, men förväntas bli fullt återställd.

Ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningsledare

Daniel Söderman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024