Händelsedatum:

S-98/24

NOLE - Mycket allvarlig sjöolycka utanför Hudiksvall

Fartyget NOLE, en drygt tio meter lång aluminiumbåt, var sysselsatt med att sätta ut betongvikter för förankring av pontonbryggor i småbåtshamnen i Hudiksvall. Under pågående arbete fick fartyget hastigt en kraftig slagsida och började ta in vatten och sjönk efter en stund. Besättningen på tre personer kunde simma till en brygga ca 15 meter bort och ta sig upp ur det uppskattningsvis femgradiga vattnet.

Ordförande

Kristina Börjevik Kovaniemi

Utredningsledare

Per Jakobsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024