Gå till innehåll

22 januari 2023

Interimsrapport samt fotodokumentation av M/S ESTONIA

Utredningsmyndigheterna har publicerat en interimsrapport Länk till annan webbplats. som beskriver de undersökningar som hittills genomförts och vilka preliminära slutsatser som kan dras av dem.

Vidare har en stor del av fotodokumentationen från 2022 års undersökningar gjorts tillgänglig för allmänheten.
Till fotodokumentationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..