Gå till innehåll

14 juni 2024

Pressmeddelande

Brister i flera led bakom olyckan med Jetline på
Gröna Lund

Statens haverikommission har i dag publicerat slutrapporten över utredningen om olyckan på Gröna Lund förra sommaren där en person omkom och flera skadades allvarligt. Åtgärder krävs på flera plan.

Olyckan

Olyckan inträffade när bärarmen (hjulupphängningen) längst fram i tåget brast.
Bärarmens delar med hjulen på vardera sida om tåget lossnade helt och föll av.
Detta ledde till kraftiga inbromsningar när vagnens underrede sjönk ner mot banan och slog i skarvar i bankonstruktionen. De kraftiga inbromsningarna medförde att passagerarna slungades framåt mot säkerhetsbyglarna. Detta medförde att tre av passagerarna föll ur vagnarna och att några fick allvarliga skador.

Brottet på bärarmen uppstod till följd av för låg hållfasthet på grund av brister i
svetsfogar och att en väsentlig del inne i rörkonstruktionen saknades. Utredningen visar att det vid beställningen av bärarmarna inte ställdes tillräckliga krav på hur de skulle tillverkas och på tillverkningsprocessen. Inte heller gjordes tillräckliga kontroller av utförandet vid tillverkningen och innan bärarmarna togs i bruk. Det säkerhetsarbete som bedrevs vid Gröna Lund gav inte en betryggande säkerhet mot olycksfall i bergochdalbanan. Utredningen visar också på brister i reglerna för tivolianordningar och en svag offentlig tillsyn.

Orsaker

Olyckan orsakades av brister i beställning, tillverkning och kontroller av nya
bärarmar till tågen i Jetline. Det ledde till att en bärarm med otillräcklig hållfasthet användes i tåget och brast.

Bidragande orsak till de allvarliga konsekvenserna av olyckan var att fasthållningskonstruktionen för passagerare inte var dimensionerad för de krafter som uppstod.

Bakomliggande faktorer till olyckan på systemnivå var:

  • Avsaknad av en fastställd och etablerad metod på nöjesparken för att identifiera, bedöma och hantera risker i attraktionsverksamheten.
  • Otydliga regler för verksamhetsutövarens ansvar för säkerheten.
  • En otillräcklig offentlig tillsyn.

Säkerhetsrekommendationer utfördas till Gröna Lund, Polismyndigheten, regeringen och International Association of Amusement Parks and Attractions.

Rapporten i sin helhet kan du ta del av här.


Kontakt:
Utredningsordförande: John Ahlberk, 08–508 862 26, e-post: john.ahlberk@shk.se