Händelsedatum:

L-18/14

Allvarligt tillbud med flygplanet ES-PJR, BAe Jetstream 3200 från AS Avies, på Torsby flygplats

Statusrapport (preliminärt utlåtande) enligt artikel 16.7 i förordningen (EU) 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart.

Ordförande

Hans Ytterberg

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016