Händelsedatum:

L-59/12

Allvarligt tillbud med luftfartygen TC-SNM samt TC-SUO på Stockholm/Arlanda flygplats

Allvarligt tillbud med luftfartygen TC-SNM samt TC-SUO på Stockholm/Arlanda flygplats, Stockholm län.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016