Händelsedatum:

L-170/10

Allvarligt tillbud med luftfartyget SE-DRS i luftrummet mellan Estland och Finland

Allvarligt tillbud med luftfartyget SE-DRS i luftrummet mellan Estland och Finland

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016