Händelsedatum:

L-53/12

Allvarligt tillbud mellan luftfartygen PH-DCI och SE-MDC nordost om Jönköping

Allvarligt tillbud mellan luftfartygen PH-DCI och SE-MDC i luftrummet nordost om Jönköping, Östergötlands län.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016