Händelsedatum:

L-100/99

Olycka med en flygskärm på Hornlanda i E län

Olycka med en flygskärm typ Apco 27 efter bogsering, på Hornlanda i E län. Föraren saknade behörighet och ådrog sig allvarliga skador vid nedslaget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2019