Händelsedatum:

L-019/00

Olycka med en flygskärm vid Måttsunds skidanläggning i Luleå

Kollision med kraftledning med en flygskärm typ Apco Sabra 27 vid Måttsunds skidanläggning i Luleå, BD län. Föraren fick svåra brännskador.

Ordförande

Ann-Louise Eksborg

Utredningsledare

Monica J Wismar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 februari 2019