Händelsedatum:

L-26/05

Olycka med en motoriserad flygskärm på Limhamnsfältet

Olycka med en motoriserad flygskärm på Limhamnsfältet i Malmö, M län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016