Händelsedatum:

L-37/12

Olycka med flygplanet EI-DLD på Göteborg/Säve flygplats

Olycka med flygplanet EI-DLD på Göteborg/Säve flygplats, Västra Götalands län

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016