Händelsedatum:

L-17/06

Olycka med flygplanet OY-CFL vid Höganäs flygplats

Olycka med flygplanet OY-CFL vid Höganäs flygplats, M län.

Ordförande

Christina Striby

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016