Händelsedatum:

L-90/14

Olycka med flygplanet SE-CPT vid Skå-Edeby

Olycka vid Skå-Edeby flygplats med flygplanet SE-CPT av modellen Piper PA-18, opererad av Tekniska Högskolans Flygklubb.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016