Händelsedatum:

L-16/97

Olycka med flygplanet SE-DMX på Kiruna flygplats

Olycka med flygplanet SE-DMX på Kiruna flygplats, BD län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2019