Händelsedatum:

L-50/04

Olycka med flygplanet SE-DYX på Stockholm-Arlanda flygplats

Olycka med flygplanet SE-DYX på Stockholm-Arlanda flygplats, AB län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016