Händelsedatum:

L-53/13

Olycka med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats

Olycka med flygplanet SE-FIM vid Sjöbo/Sövde flygplats, Skåne län.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016