Händelsedatum:

L-22/08

Olycka med flygplanet SE-FRN på sjön Smuolejaure

Olycka med flygplanet SE-FRN på sjön Smuolejaure, BD län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Agne Widholm

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016