Händelsedatum:

L-81/98

Olycka med flygplanet SE-IPR en Cessna R182 på Eskilstuna/Kjula flygplats

Olycka med flygplanet SE-IPR på Eskilstuna/ Kjula flygplats

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2019