Händelsedatum:

L-086/00

Olycka med flygplanet SE-IVM söder om Motala/Skärstads flygplats

Olycka med flygplanet SE-IVM av typ Piper PA-25-235, vid nödlandning efter bogsering av segelflygplan, 2 km söder om Motala/Skärstads flygplats i E län.

Ordförande

Ann-Louise Eksborg

Utredningsledare

Monica J Wismar, Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2019