Händelsedatum:

L-033/01

Olycka med flygplanet SE-KMU på Uddevalla/Rörkärr flygplats

Olycka med flygplanet SE-KMU, typ Piper PA-28-181, på Uddevalla/Rörkärr flygplats,O län.

Ordförande

Ann-Louise Eksborg

Utredningsledare

Monica J Wismar, Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2015