Händelsedatum:

L-03/05

Olycka med flygplanet SE-LTF vid Gråbo

Olycka med flygplanet SE-LTF vid Gråbo, O län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Dan Åkerman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2015