Händelsedatum:

L-49/04

Olycka med flygskärm UP Kantega vid Tånga hed

Olycka med flygskärm UP Kantega vid Tånga hed, Vårgårda, O län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Dan Åkerman

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2015