Händelsedatum:

L-37/04

Separationsunderskridande mellan flygplanen SE-DSO och SE-LEZ i luftrummet sydost om Bromma

Separationsunderskridande mellan flygplanen SE-DSO och SE-LEZ på FL90-FL110 i luftrummet sydost om Bromma, AB län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016