Händelsedatum:

L-97/98

Tillbud i form av rökutveckling ombord på flygplanet SE-LIL

Tillbud i form av rökutveckling ombord på SE-LIL, en Fairchild Swearingen i linjetrafik mellan Bromma och Ängelholm.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2019