Händelsedatum:

L-25/08

Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm

Tillbud med flygplanet LN-RPW i luftrummet mellan Oslo och Stockholm.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2015