Händelsedatum:

L-17/09

Tillbud med flygplanet LN-RRX i luftrummet över Östergötlands län

Tillbud med flygplanet LN-RRX i luftrummet över Östergötlands län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Roland Karlsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2015