Händelsedatum:

L-05/97

Tillbud med flygplanet SE-DRG, typ BAE 146 Series 200, i luftrummet väster om Stockholm

Tillbud med flygplanet SE-DRG, typ BAE 146 Series 200, i luftrummet väster om Stockholm, AB län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2019