Händelsedatum:

L-25/06

Tillbud med flygplanet SE-LPT på Umeå flygplats

Tillbud med flygplanet SE-LPT på Umeå flygplats, AC län.

Ordförande

Carin Hellner

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016