Händelsedatum:

L-03/08

Tillbud med flygplanet SE-LSG i luftrummet norr om Kristianstad

Tillbud med flygplanet SE-LSG i luftrummet norr om Kristianstad.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2015