Händelsedatum:

L-10/06

Tillbud med flygplanet TC-AAP på Skellefteå flygplats

Tillbud med flygplanet TC-AAP på Skellefteå flygplats, AC län.

Ordförande

Åsa Kastman Heuman

Utredningsledare

Henrik Elinder

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2015