Händelsedatum:

L-141/10

Tillbud med luftfartyget LN-RRR i luftrummet norr om Kristianstad

Tillbud med luftfartyget LN-RRR i luftrummet norr om Kristianstad, Skåne län.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016