Händelsedatum:

L-14/98

Tillbud med SAS-ägda flygplanet OY-KIK, av typ DC-9-81 på Kiruna flygplats

Brandlukt och efterföljande tillbud vid landning på Kiruna flygplats med passagerarflygplanet OY-KIK, en SAS tillhörig DC-9 i BD län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2019