Händelsedatum:

L-011/00

Tillbud mellan flygplanen SE-LKC och roten M 76/57 på Ängelholms flygplats

Tillbud mellan flygplanen SE-LKC och roten M 76/57, 2 st AJS 37 Viggen, vid start på korsande banor på Ängelholms flygplats, M län.

Ordförande

Olle Lundström

Utredningsledare

Rune Lundin

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 februari 2019