Händelsedatum:

L-116/10

Tillbud mellan luftfartygen SE-MDB, SE-JBN och sju fallskärmshoppare över Gärdet

Tillbud mellan luftfartygen SE-MDB, SE-JBN och sju fallskärmshoppare över Gärdet, AB län.

Ordförande

Göran Rosvall

Utredningsledare

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2016