Händelsedatum:

L-4/13

Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340A på flygplatsen El Plumerillo, Mendoza, Argentina

Utreds av: Argentina

Uttaxning av ett flygplan från Sol Airlines (registreringsbeteckningen LV BMD) skedde med hydraulpumpen frånslagen. Efter en kortare taxning var hydraultrycket så lågt att flygplanets bromsar och noshjulsstyrning inte längre fungerade.

Flygplanet körde av taxibanan och fick begränsade skador. Ingen person skadades vid tillbudet.

Olyckan har utretts av den utredande myndigheten i Argentina där SHK företräds av en ackrediterad representant.

Svensk ordförande

Hans Ytterberg

Ackrediterad representant

Stefan Christensen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016