Händelsedatum:

L-126/14

Allvarligt tillbud med flygplan, modell SAAB 340B, norr om Aberdeen flygplats i Storbritannien

Utreds av: Storbritannien

I samband med stigning i isbildningsförhållanden minskade flygplanets (registreringsbeteckning G-LGNM) fart och stallvarningssystemet aktiverades.

Inga skador uppstod.

Svensk ordförande

Hans Ytterberg

Ackrediterad representant

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016