Händelsedatum:

L-157/14

Tillbud med flygplan av typen SAAB 340B på Sydneys flygplats, Australien

Utreds av: Australien

Den Australienska utredningsmyndigheten ATSB har påbörjat en undersökning av ett tillbud under vilket en SAAB 340B (registreringsbeteckningen VH-ZRJ) överskred sin, med utfällt landningsställ, maximalt tillåtna flygfart. Tillbudet inträffade under en utflygning från Sydneys flygplats, New South Wales i Australien.

Under den initiala utflygningen fälldes landningsstället in sent, vilket resulterade i att den maximalt godkända flygfarten överskreds med cirka 20 knop (knappt 40 km/h).

Som en del av undersökningen kommer ATSB att intervjua flygbesättningen, granska flygdata samt samla in ytterligare information.

Svensk ordförande

Hans Ytterberg

Ackrediterad representant

Peter Swaffer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 december 2016