Händelsedatum:

L-148/14

Tillbud med ett luftfartyg av typen ATR 72 på väg från Bromma till Visby

Strax före landning under en reguljär flygning mellan Bromma och Visby uppstod skakningar i flygplanet som synes ha att göra med flygplanets ena propeller. Den berörda motorn stängdes av och flygplanet landade normalt. Händelsen utgör ett allvarligt tillbud.

Ordförande

Jonas Bäckstrand

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2018