Händelsedatum:

L-57/15

Olycka med segelflygplanet OH-765 utanför Uppsala/Sundbro

Vid utelandning på en åker gjorde flygplanet en s.k. ground-loop varvid flygplanet fick betydande skador.

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Sakari Havbrandt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 april 2018