Händelsedatum:

L-73/15

Olycka vid Getterön/Varberg flygplats med flygplanet SE-MCB av typen Piper PA 32R

Strax efter start den 25 juli 2015 från Getterön/Varberg flygplats, bana 30, tappade luftfartyget lyftkraft på mycket låg höjd. Planet slog kort därefter i marken och kanade ca 60 meter innan det svängde runt och stannade på ett fält ca 500 meter väster om banan. Brand uppstod och luftfartyget blev totalförstört. Flera personer fick lindrigare skador.

Ordförande

Hans Ytterberg

Utredningsledare

Nicolas Seger

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2018